Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Privacy   Marc Roelofs Handelsonderneming – Equisafe – Equifloor

Marc Roelofs Handelsonderneming respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming.

Marc Roelofs Handelsonderneming zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

Marc Roelofs Handelsonderneming gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Marc Roelofs Handelsonderneming, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Marc Roelofs Handelsonderneming verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.